BAĞIMSIZLAR HARİTASI

Güncel bir kavrayışla ve geniş kapsayıcılığı ile  Bağımsızlar Haritası, Türkiye kültür ve sanat ortamında bağımsız olarak üretim yapan oluşumları disiplin sınırlaması olmaksızın haritalandırmak üzerine kurgulanmış coğrafik tabanlı bir websitesidir.Türkiye’de kültür ve sanat alanında bağımsızların rölünü ve etkisini görünür kılmak ve bağımszlar arasındaki iletişimi güçlendirerek işbirliklerini arttıracak bir zemin sağlamak üzere Türkiye Bağımsızlar Haritasını oluşturmak üzere bir süredir sürdürmekte olduğumuz çalışmayı somutlaştırıyoruz.

Geliştirme sürecinde Türkiye Bağımsızlar Haritası olarak anacağımız bu liste merkezde ve merkezin dışında faaliyetlerini sürdüren bağımsızları görünür ve erişilebilir kılmayı öte yandan da bağımsızların kapasiteleri, ilgi alanları, çalışma yöntemleri gibi kısmen ölçülebilir bir bilgi derlemesi ile alanın aktörlerine, akademisyen ve araştırmacılara geniş bir tablo sunmayı hedefliyor. Ama bizim açımızdan birinci hedef bağımsızlar arasındaki işbirliklerini ve dayanışmayı arttırmak ikincisi ise Türkiyenin kültür ve sanat ortamında bağımsızların ne kadar önemli ve öncü bir rol oynamakta olduğunu gözler önüne sererek yeni bir güç ve ivme yaratmak.

Türkiye Bağımsızlar Haritası çerçevesinde Türkiyede kültür ve sanat alanında çalışan faaliyetleri ve organizasyon giderleri düzenli ve sürekli olarak başka bir kurum tarafından karşılanmayan, yönetsel olarak başka bir kuruma bağlı olmayan tüzel kişiliği olan veya olmayan girişimler bağımsız kabul edilir. 

Türkiye Bağımsızlar Haritası bugüne kadar açılıp kapanmış ve belli bir dönemde etkinliklerini sürdürmiş olan girişimleri de kapsamayı bu sayede dönemsel bir perspektif de vermeyi hedefliyor.

amberPlatform & PASAJFORMU DOLDURUN HARİTAYA EKLENİN

Bağımsızlar Haritasına eklenmek için lütfen formu doldurun. Form henüz geliştirme halinde ve tüm önerilerinize açıktır. Daha fazlası için atölyelere katılın, birlikte geliştirelim.

BAŞKA BAĞIMSIZLAR ÖNERİN

Indexe dahil olması gerektiğini düşündüğünüz bağımsızları bize bildirin, iletişime geçelim. Onları bu siteye yöndlendirmeniz de çok iyi olur.

ATÖLYELERE KATILIN

APlanlanan atölyelerin listesini burada bulacaksınız; katılın Bağımsızlar Haritasını birlikte geliştirelim.

Bağımsızlar Haritası Hakkında

 

Bağımsızlar Haritası
Web Tabanlı Haritalama - 2000'den bu yana Türkiye'de bağımsız girişimler indeksi
Bağımsızlar Haritası, Türkiye’de 2000’li yıllardan bu yana geçen yıllar içerisinde herhangi bir zamanda aktif olmuş bağımsız girişimleri listeleyen harita tabanlı bir web sitesidir.
Sanatın genişletilmiş ve çağdaş bir anlayışıyla Bağımsızlar Haritası, Türkiye'deki bağımsız olarak sanat üreten ve onlara ev sahipliği yapan oluşumları hiçbir disiplin limiti olmaksızın haritalandırmak üzerine kurgulanmıştır.
Çağdaş bağımsız girişimler; dernek, vakıf, kooperatif, sanatçı mekânları, inisiyatifler, kar amacı gütmeyen şirketler, vb.dahil olmak üzere herhangi bir biçimde olabilir. Bağımsız bir çağdaş girişimin temel aldığı tüm büyük şehirleri ve diğer Anadolu şehirlerini içerecektir.
Bağımsızlar Haritası, kullanıcılarının aradıkları girişimlerin bilgilerini filtreleyerek ulaşmayı hedefledikleri kayıtlara kolayca erişmelerini sağlar. Bağımsızlar Haritası ayrıca sınıflandırma şemasına, yani kuruluşların türlerine, çalışma alanlarına, projelerin odaklanmalarına, destek veren kuruluşlara, faaliyet yıllarına, vb. göre özelleştirilmiş veri görselleştirmeleri de sunacaktır.
---
1990'lardan bu yana, bağımsızlar Türkiye'nin çağdaş sanat ortamında faaliyet göstermektedir. Özellikle 2000'li yılların başında gerçekleştirilen Avrupa Birliği ile uyumlu düzenlemeler ile Türkiye'de bağımsız sahnenin gelişimini izleyebiliyoruz. Birçok yeni bağımsız dernek, sanatçı mekanları, sanatçı grupları ve girişimler çeşitli çağdaş kültür – sanat alanlarında görülmektedir. Bu zenginleştirilmiş atmosfer uzun sürmemiş, 2010’da pek çoğu hayatta kalamamıştır.
Özellikle neoliberal durumda ve yaşadığımız daha geniş bölgede demokrasinin ve çeşitliliğin sosyal bir gereği olarak görülen sanat ve kültürdeki bağımsızları görüyoruz.
Bağımsız sanat sahnesi kültürel ekolojimizde görünür olmasa, desteklenmese ve çoğunlukla kısa ömürlü varlıklardan oluşsa da, bağımsızlığın sanat ve kültür sahnesini zenginleştirmesinde, çeşitliliği arttırmada ve toplumun demokratikleşmesinde önemine inanıyoruz. Sahnedeki payını geri almak için tanınma alanını arttırmanın yanı sıra işbirliğine yönelik erişilebilirliklerini ve olanaklarını arttırmak amacıyla Türkiye'deki bağımsız sahnenin zenginliğini göstermek istiyoruz.


Amaçlar ve hedefler:
Bağımsızlar, sanat ve kültür alanında çalışan bağımsız kar amacı gütmeyen girişimlerin ve organizasyonların mevcut listesini oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.
- bağımsız sahneye görünürlük ve tanınma sağlamak
- girişimlerin konumdan bağımsız olarak erişilebilir olmasını sağlamak
- bağımsız çalışma alanlarını ve araştırma konularını haritalandırmak
- bağımsız sanatçıları güçlendirerek çağdaş sanat ortamının demokratikleşmesine yardımcı olmak
- bağımsız inisiyatifler arasında ağ oluşturmak için bir platform yaratmak
- Türkiye'nin bağımsız sanat sahnesindeki çalışmalar için bir kaynak yaratmak
Bir masa (MASA projesi), bir oda (Oda Projesi), yerel bir snack bar (PASAJ Tarlabaşı), bir web sitesi (m-est), bir bakkal (49A), bir yayıncı (Suimasen), bir sirk (Her Yerde Sanat) ) Bağımsızlar'da listelenen girişimler olabilir.
Burada bir çerçeve çizilmesine rağmen, tanım ve uygunluk kriterleri proje ekibi ve bu belgenin ekip bölümünde listelenen danışmanlar tarafından incelenecektir.
Zaman ve koşullara göre esneklik ve yeniden yapılanma, bağımsız sanat organizasyonlarının bir başka özelliğidir.
Proje bir yıllık fon döneminde yinelemeli olarak tasarlanıp geliştirilecek ve daha sonra kendi kendine devam eden bir uygulama olarak devam edecektir. Yeni başlayan ortaklar projeyi destekleyecek ve amberPlatform / BIS web altyapısını koruyacaktır.
Koordinator:
Zeynep Okyay (PASAJ)
Proje ekibi:
Ekmel Ertan - amberPlatform/BIS
İpek Çankaya - Halka Sanat Projesi
Sevim Sancaktar - RECCollective
Seçil Yaylalı - PASAJ
Zeynep Okyay - amberPlatform, PASAJ
Bu proje, Ekmel Ertan (amberPlatform / BIS), Zeynep Okyay (PASAJ) ve İpek Çankaya (Halka Sanat) tarafından başlatıcıların bağımsız aktörler olarak edindikleri deneyimlere dayanarak ihtiyaç duydukları ihtiyaçlar üzerine başlatılmış ve 2015 yılından itibaren bir dizi toplantıda tartışılmıştır. indeksi oluşturmak üzere birlikte tartışmak için atölye çalışmaları tasarladık.

Katılmak için lütfen zynpokyay@gmail.com'a bir mail atın.

İletişim:
Zeynep Okyay

Bağımsızlar Üzerine...

Bugüne kadar bağımsızlar üzerine yapılan çalışmaların bir derlemesini burada bulabilirsiniz.

Planlanan Etkinlikler

indeksi oluşturmak üzere birlikte tartışmak için atölye çalışmaları tasarladık.
Katılmak için lütfen zynpokyay@gmail.com'a bir mail atın.

8 Aralık 2019

Bağımsızlar Atölye - I
Hayy Open Space, İzmir

14.00 - 17:00
Güzelyurt Mahallesi 920/1 Sokak No:30 Piyaleoğlu Han  Kemaraltı, İzmir

LCV zynpokyay@gmail.com

15 Aralık 2019

Bağımsızlar Atölye - II
Halka Sanat, Kadıköy

14:00 - 17:00
Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi
Ruşen Ağa Sokak No:8
34420 Kadıköy, İstanbul

LCV zynpokyay@gmail.com

4 Ocak 2020

Bağımsızlar Atölye - III
Salt Galata, Karaköy

14:00 - 16:00
Bankalar Caddesi No:11
34420 Beyoğlu, İstanbul

LCV zynpokyay@gmail.com

 

 

amberPlatform
PASAJ

Halka Sanat, Reccollective, Hayy, Orta Format...
işbirliği ile. Contact:
Zeynep Okyay
zynpokyay@gmail.com